โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ยินดีต้อนรับ
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคคลากร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลครุภัณฑ์
เมนูภายในหน่วยงาน
เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

Oct-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
E-Service
 Smart OBEC สพฐ.
 e-filing สพฐ.
 e-Office สพฐ.
 OBEC-Mail
 ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตฯ
ลิงค์ภายในหน่วยงาน
Logo
http://www.ssbr32.com/salary32/index.php

Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ttv_banner_170x68.gif

พันธกิจ

1.  พัฒนาระบบการบริหารงาน  การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2.  พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ คุณภาพนักเรียน  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3.  พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มีคุณลักษณะะตามาตรฐานวิชาชีพครู

4.  ปรับปรุงบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  อาคารสถานที่ และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการศึกษา อย่างเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าประสงค์

1. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู  การบริหารงานระบบ  มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2. มีหลักหลักสูตร  นักเรียนมีความรู้  คุณภาพนักเรียน  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ปรับปรุงบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  อาคารสถานที่  และจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษา อย่างเหมาะสมต่อ การจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ด้วยงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
 
ข้อมูลผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
   [สมัครสมาชิก]
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/banner_moe.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/obec.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/o-net.jpg
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/g2k.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/law.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/menu2.jpg
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ttv_banner_170x68.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ETV_banner.jpg
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ebook.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/sahavicha.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/obeclms2.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/B_asean_MOE.gif
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 12775 ครั้ง 


โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-605021 อีเมล์: salangpit@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์คูเมือง
โทรศัพท์ : 044-699-116,093-425-5082