โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ยินดีต้อนรับ
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคคลากร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลครุภัณฑ์
เมนูภายในหน่วยงาน
เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
E-Service
 Smart OBEC สพฐ.
 e-filing สพฐ.
 e-Office สพฐ.
 OBEC-Mail
 ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตฯ
ลิงค์ภายในหน่วยงาน
Logo
http://www.ssbr32.com/salary32/index.php

Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ttv_banner_170x68.gif

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
 

 

ครูและบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
นางธัญยธรณ์ อริยธนาเรืองสุข
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสมสมุทร เลิศสกุลกิจ
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายสุทัศน์ เรืองไพศาล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
นายสมเกียรติ ขวัญดำ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
นาางกนกอร ศิลาแก้ว
ครู คศ.1
 
นายประทีป คล่องจิต
ครูอัตราจ้าง
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นางปรีดา พานิชชา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
นางสาวสุภาภรณ์ นาคประสพ
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางอรพิน ทองคำ
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
นางสาวสุพรรณี พลาหาญ
ครู คศ.1
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นางธารทิพย์ ขาลรัมย์
ครู คศ.1
 
นางสาวเฉลียว อุพลรัมย์
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวรัชดาภรณ์ กฤตเมธีกุล
ครูผู้ช่วย
 
นางสาวมินตรา กันยาเลิศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางสุกัญญา ศิขินารัมย์
ครู คศ.1
 
นายสุทธวรรธน์ ประวรรณรัมย์
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายประพนธ์ ศิริอังกูร
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
นางวรรณดี สัสดี
-
 
นางสาวรัตนาภรณ์ พลวัน
ครู คศ.1
 
นางสาวพรนภา เทียมเลิศ
ครู คศ.1
 
นางสาวจุฑามาศ สุขศรี
ครูผู้ช่วย
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
นายราชินทร์ เรืองรอบ
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายชรินทร์รัตน์ เอื้ยงประโคน
ครูอัตราจ้าง
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นางสาวสุภาวิณี พุทธศรี
ครู คศ.1
 
นายทวีชัย ใหญ่เลิศ
ครู คศ.1
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
 
นายสุเชษฐ์ ห่วงประโคน
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
นายนรงค์ ห่วงประโคน
พนักงานราชการ
 
 
ผู้บริหาร
 
 
ฝ่ายบริหาร
 
 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
 
ข้อมูลผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
   [สมัครสมาชิก]
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/banner_moe.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/obec.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/o-net.jpg
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/g2k.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/law.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/menu2.jpg
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ttv_banner_170x68.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ETV_banner.jpg
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ebook.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/sahavicha.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/obeclms2.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/B_asean_MOE.gif
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 13313 ครั้ง 


โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-605021 อีเมล์: salangpit@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์คูเมือง
โทรศัพท์ : 044-699-116,093-425-5082