โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ยินดีต้อนรับ
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคคลากร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลครุภัณฑ์
เมนูภายในหน่วยงาน
เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

Nov-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
E-Service
 Smart OBEC สพฐ.
 e-filing สพฐ.
 e-Office สพฐ.
 OBEC-Mail
 ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตฯ
ลิงค์ภายในหน่วยงาน
Logo
http://www.ssbr32.com/salary32/index.php

Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ttv_banner_170x68.gif

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ของโรงเรียน

ดอกบัว      - ดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำ หมายถึง ผู้ที่มีการศึกษา อันคือผู้รู้ มีคุณธรรม  จริยธรรม
น้ำ            - ความอุดมสมบูรณ์ของแห่งการเรียนรู้
ปรัชญา      - ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก
พระอาทิตย์ -

ดวงอาทิตย์ คือ แสงสว่างของธรรมชาติ
ดั่งชีวิตอาศัยความรู้หล่อเลี้ยง

ปรัชญา    ปัญญา  สามัคคี  มีวินัย  ร่วมใจพัฒนาชุมชน อักษรย่อ  ส.พ.
คติพจน์     ปัญญา  เป็นแสงสว่างของโลก สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน,เหลือง
             ( ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  )  

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
         ภายในปี 2558 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม เป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
         นักเรียนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมเป็นผู้รักการออม

เอกลักษณ์ของเรียน
         รู้ออม  รู้ค่า  สถานศึกษาพอเพียง

มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน
          ส่งเสริมคุณธรรมและเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษานำสู่อาเซียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
 
ข้อมูลผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
   [สมัครสมาชิก]
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/banner_moe.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/obec.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/o-net.jpg
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/g2k.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/law.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/menu2.jpg
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ttv_banner_170x68.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ETV_banner.jpg
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/ebook.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/sahavicha.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/link/obeclms2.gif
Description: http://data.bopp-obec.info/web/images/B_asean_MOE.gif
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 13298 ครั้ง 


โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-605021 อีเมล์: salangpit@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์คูเมือง
โทรศัพท์ : 044-699-116,093-425-5082